കൊട്ടപ്പുറത്തെ നാടകക്കളരിയുടെ അടയാളങ്ങള്‍

കാല്‍പ്പന്തിനും കലാപ്രകടനങ്ങള്‍ക്കും കായികത്തിനും കേളികേട്ട നാടായിരുന്നു കൊട്ടപ്പുറം. കാല്‍പ്പന്തിന് ഇന്നും കൊട്ടപ്പുറത്ത് പിന്തുടര്‍ച്ചക്കാരുണ്ട്. ലെവന്‍സും സെവന്‍സും ഫൈവ്‌സുമായി വിവിധ സംഘങ്ങള്‍ പരിശീലനം നേടുകയും വ്യത്യസ്തദേശങ്ങളിലെത്തി നാടിന്റെ പേര് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട്. ഇതിന്നപ്പുറം നാടകത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന

Read more
Facebook