കിന്‍ഫ്ര പാര്‍ക്കില്‍ മലബാര്‍ ഗോള്‍ഡ് യൂനിറ്റ്: പഠനം നടത്തും

കാക്കഞ്ചേരി കിന്‍ഫ്ര പാര്‍ക്കില്‍ മലബാര്‍ ഗോള്‍ഡിന്‍റെ ഉത്പാദന യൂനിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മലിനീകരണ സംബന്ധമായ വിഷയത്തില്‍ നാഷണല്‍ എന്‍വയണ്‍മെന്‍റല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (നീരി) പഠനം നടത്തും. കിന്‍ഫ്ര പാര്‍ക്കില്‍ നിലവില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന

Read more

ദേശീയ സമ്പാദ്യപദ്ധതി നിക്ഷേപ സമാഹരണത്തില്‍ തിരൂര്‍ ബ്ലോക്ക് ഒന്നാമത്

    സ്കൂള്‍ സഞ്ചയിക പദ്ധതിയില്‍ ജില്ലയിലെ 55000 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അംഗങ്ങളായി പണമടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. 10 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള നിക്ഷേപ പദ്ധതിയായ സുകന്യ സമൃദ്ധി പദ്ധതിയില്‍ 7.39 കോടി ഇതുവരെയായി സമാഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

Read more
Facebook