അടിയന്തരാവസ്ഥ: മറച്ചുപിടിക്കാനാവാത്ത അപ്രിയസത്യങ്ങള്‍

ജൂണ്‍ 25 1947 ആഗസ്റ്റ് 14ന് അര്‍ധരാത്രിയിലാണ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് 1975 ജൂണ്‍ 25 ന്  അര്‍ധരാത്രിയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയില്‍ ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. സ്വാതന്ത്ര്യവും പാരതന്ത്ര്യവും അര്‍ധരാത്രിയില്‍. അന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോള്‍ സംഭവിച്ചത്

Read more

ഏപ്രിൽ 23 പുസ്തകദിനം

ഏപ്രിൽ 23 ലോകമെങ്ങും പുസ്തകദിനമായി അചരിക്കപ്പെടുകയാണ്. വായനയുടെ പുതിയ അനുഭവങ്ങളിലേക്കും ലോകത്തേക്കും വായനക്കാരെ കൈപിടിച്ചാനയിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളെ ഓര്‍മ്മിക്കാന്‍ ഒരു ദിവസം. പുസ്തക വായനയ്ക്കും പുസ്തക ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും ഈ ദിനം മാറ്റിവയ്ക്കാം. വായനയുടെ തലം

Read more
Facebook