മാപ്പിളകലാ പഠന ക്യാമ്പ് സമാപിച്ചു

മഹാകവി മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍ മാപ്പിളകലാ അക്കാദമിയില്‍ കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസമായി നടന്നുവന്നിരുന്ന മാപ്പിളകലാ പഠന ക്യാമ്പ് പഠിതാക്കളുടെ അരങ്ങേറ്റത്തോടെ സമാപിച്ചു.  മാപ്പിളപ്പാട്ട്, വട്ടപ്പാട്ട്, ഒപ്പന, ദഫ് മുട്ട്, കോല്‍ക്കളി, അറബന മുട്ട് എന്നീ

Read more
Facebook