ഗവ.പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റല്‍: ട്യൂഷന്‍ അധ്യാപക ഒഴിവ്

പെരുമ്പടപ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്‍റേയും പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്‍റേയും കീഴിലുള്ള മൂക്കുതല ഗവ.പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിലെ യു.പി, ഹൈസ്കൂള്‍ അന്തേവാസികള്‍ക്ക് 2016-17 അധ്യന വര്‍ഷത്തെ ട്യൂഷന്‍ എടുക്കുന്നതിനായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരായ റിട്ടയേഡ് ഹൈസ്കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍, ബി.എഡ.്, ബിരുദധാരികള്‍ എന്നിവരില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഹൈസ്കൂള്‍ വിഭാഗത്തില്‍ കണക്ക്, സോഷല്‍ സ്റ്റഡീസ്, നാച്വറല്‍ സയന്‍സ്, ഫിസിക്കല്‍ സയന്‍സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി  വിഷയങ്ങളില്‍ ഒന്ന് വീതവും യു.പി വിഭാഗത്തില്‍ അഞ്ച്, ആറ്, ഏഴ് ക്ലാസുകളിലേക്ക് ഒന്ന് വീതവുമാണ് ഒഴിവുള്ളത്. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ മെയ് 20 നകം പെരുമ്പടപ്പ് ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook