ലാന്‍ഡ് യൂസ് ബോര്‍ഡ് റീജനല്‍ ഓഫീസില്‍ വിവിധ ഒഴിവുകള്‍

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലാന്‍ഡ് യൂസ് ബോര്‍ഡിന്‍റെ തൃശൂര്‍ റീജനല്‍ ഓഫീസില്‍ തൂത സബ് വാട്ടര്‍ഷെട്ട് പ്ലാന്‍, കരുവന്നൂര്‍ നദീതട പ്ലാന്‍, ഇക്കോറീസ്റ്റൊറേഷന്‍ പ്ലാനിന്‍റെ പൈലറ്റ് പ്രോജക്ട് എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് താഴെ കൊടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളുടെ ഒഴിവുണ്ട്.
1.  പ്രൊജക്ട് സയന്‍റിസ്റ്റ് (കാറ്റഗറി 1):    16 ഒഴികുകള്‍. യോഗ്യത: എം.എസ്.സി ജ്യോഗ്രഫി /ജിയോളജി/എന്‍വയണ്‍മന്‍റല്‍ സയന്‍സ് /ബി.എസ്.സി അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍/ഫോറസ്ട്രി. ശമ്പളം  പ്രതിമാസം 15000 രൂപ. തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് നദീതട പ്ലാന്‍, നീര്‍ത്തട മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍, വിഭവ ഭൂപടം തയ്യാറാക്കുന്നതിലുള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയം, ജി.ഐ.എസ് ലുള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയം, ജി.പി.എസ്ലുള്ള പ്രവവര്‍ത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം.
2. പ്രൊജക്ട് സയന്‍റിസ്റ്റ് (കാറ്റഗറി 11): രണ്ട് ഒഴിവുകള്‍. യോഗ്യത: എം.എസ്.സി ബോട്ടണി/പ്ലാന്‍റ് സയന്‍സ്. ശമ്പളം 15000 രൂപ. ടാക്സോണമി, ഫീല്‍ഡ് സര്‍വെ, സ്പീഷിസ് ഐഡന്‍റിഫിക്കേഷന്‍, എക്കോളജിക്കല്‍ ഡാറ്റ അനാലിസിസ്, എക്കോറെസ്റ്റോറേഷന്‍ പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കല്‍ എന്നിവയിലുള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം.
3. സ്കില്‍ഡ് അസിസ്റ്റന്‍റ്:    ഒരു ഒഴിവ്. വേതനം 13000 രൂപ. യോഗ്യത: 1. സിവില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ആര്‍ക്കിടെക്ചറല്‍ എഞ്ചിനിയറിങില്‍ ഡിപ്ലോമ/ഐ.ടി.ഐ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്. 2. വിഭവ ഭൂപടങ്ങള്‍ കഡസ്ട്രല്‍ മാപ്പില്‍ തയ്യാറാക്കല്‍, വാട്ടര്‍ഷെഡ് മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കല്‍, സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വേര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഭൂപടങ്ങള്‍ ഡിജിറ്റലായി തയ്യാറാക്കല്‍ എന്നിവയില്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം.  പ്രമേയ ഭുപടങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷന്‍, അനാലിസിഡ്, നദീതട പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കല്‍ എന്നിവയിലുള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം.
4. ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് (ജിയോളജി): ഒരു ഒഴിവ്. വേതനം 20,000 രൂപ. യോഗ്യത 1.  എം.എസ്.സി. ജിയോളജി 2. ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ജിയോ ഇന്‍ഫര്‍മാറ്റിക്സ്  3. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വേര്‍ (ക്യൂ.ജി.ഐ.എസ്) ഉപയോഗിച്ച് ഭൂപടങ്ങള്‍ ഡിജിറ്റലായി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പാടവം.  പഞ്ചായത്ത്തല വിഭവ ഭൂപട നിര്‍മാണം, തീര്‍ത്തട മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍/നദീതട പ്ലാന്‍ രൂപവത്കരണം, പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാലന സ്കീമുകള്‍ തയ്യാറാക്കല്‍ എന്നിവയില്‍ ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം അഭമകാമ്യം.
താത്പര്യമുള്ളവര്‍ ബയോഡാറ്റയും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസ്സലും സഹിതം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലാന്‍ഡ് യൂസ് ബോര്‍ഡ്, റീജനല്‍ ഓഫീസ്, മുന്‍സിപ്പല്‍ ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സ്, ഡി. ബ്ലോക്ക്, പാട്ടുരായ്ക്കല്‍ ഓഫീസില്‍ (കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാന്‍ഷല്‍ എന്‍റര്‍പ്രൈസിനു മുകളില്‍) മെയ് 30 ന് രാവിലെ 10 ന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് എത്തണം.  ഫോണ്‍ 0487 2321868.
താഴെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് 31ന് രാവിലെ ഒന്‍പതിന് കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കും
1. അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ ഓഫീസര്‍: രണ്ട് ഒഴിവുകള്‍. യോഗ്യത: ബി.എസ്.സി. അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍, മാസ വേതനം 25,000 രൂപ. അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍/ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍/സോയില്‍ സയന്‍സ്/മുതലായവയില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം/ഗവേഷണം, കാര്‍ഷിക വിജ്ഞാനവ്യാപനത്തിലോ, പ്രകൃതിവിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ടുകളിലോ പ്രവൃത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം.
2. റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്‍റ്: ഒരു ഒഴിവ്. യോഗ്യത: എം.എസ്.സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്/ ഇക്കണോമിക്സ്/ ജിയോഗ്രഫി. വേതനം 15,000 രൂപ. പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാലന പ്രോജക്ടുകളില്‍ ഫീല്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തനം/ ഗവേഷണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയം അഭികാമം.
3. ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍(ജി.ഐ.എസ്.): ഒരു ഒഴിവ്. വേതനം 12000 രൂപ, യോഗ്യത: 1. ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍ സിവില്‍ (എന്‍.ടി.ഡി/ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് /ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ കംപ്യൂട്ടര്‍ അപ്ലിക്കേഷന്‍ 2. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വേര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഭുപടങ്ങള്‍ ഡിജിറ്റലായി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പാടവവും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും. വാട്ടര്‍ഷെഡ് മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പാടവം അഭികാമം.
4. ജി.ഐ.എസ് ടെക്നീഷന്‍: രണ്ട് ഒഴിവുകള്‍. വേതനം 12000 രൂപ. യോഗ്യത യോഗ്യത: 1. ജി.ഐ.എസ് ജിയോഗ്രഫിക്കല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള (ജി.ഐ.എസ്) സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്/കംപ്യൂട്ടര്‍ ഹാര്‍ഡ്വേര്‍ ആന്‍ഡ് നെറ്റ്വര്‍ക്കിങ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്.  2. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വേര്‍ (ക്യൂ.ജി.ഐ.എസ്) ഉപയോഗിച്ച് ഭൂപടങ്ങള്‍ ഡിജിറ്റലായി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞത് ഒരു വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം.  വാട്ടര്‍ഷെഡ് മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയം അഭികാമം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook