ദന്തസംരക്ഷണം :ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തിറക്കി

ദന്തസംരക്ഷണത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പോസ്റ്ററുകള്‍ പുറത്തിറക്കി. ജീവിത ശൈലിയുടെ പ്രത്യേകതകള്‍ കാരണം ദന്തരോഗങ്ങള്‍ സാധാരണമാണ്. ദന്തരോഗങ്ങള്‍ ചികിത്സിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും എത്തരത്തില്‍ ദന്തങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്‍റെ രീതികളെക്കുറിച്ച് ആരോഗ്യ വകുപ്പ്

Read more

കുത്തിവെപ്പ്: കള്ള പ്രചാരണങ്ങളില്‍ വഞ്ചിതരാവരുത്

കുത്തിവെപ്പിന്‍റെ ഫലപ്രാപ്തിയെകുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളുള്ളതിനാല്‍ കള്ള പ്രചാരണങ്ങളില്‍ ജനങ്ങള്‍ വഞ്ചിതരാകരുതെന്ന് എ.ഡി.എം. ബി. കൃഷ്ണകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധകുത്തിവെപ്പ് ശാക്തീകരണ പരിപാടി മിഷന്‍ ഇന്ദ്രധനുസ് ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം എ.ഡി.എം നിര്‍വഹിച്ചു. പൂക്കോട്ടൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പ്രാഥമിക

Read more
Facebook