കവിതകള്‍ ബാക്കിയാക്കി അയ്യപ്പന്‍

മൃത്യുവിന് ഒരു വാക്കേയുള്ളൂ വരൂ പോകാം എന്നെഴുതിയ കവി എ അയ്യപ്പന്‍ ഓര്‍മയായി. ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ അവധൂതനെപ്പോലെ ജീവിച്ച അദ്ദേഹം മരണത്തിലും ആ പതിവ് കൈവിട്ടില്ല. തമ്പാനൂരില്‍ വാഹനാപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് അബോധാവസ്ഥയില്‍ കണ്ടെത്തിയ

Read more
Facebook