ഏറിയും കുറഞ്ഞും മാറ്റമില്ലാതെയും സ്വര്‍ണം

വ്യാഴം മുതല്‍ ബുധന്‍ വരെയുള്ള ഒരാഴ്ചയിലെ ആദ്യദിനം വിഷു ആയിരുന്നതിനാല്‍  സ്വര്‍ണ വിപണിയും അവധിയായിരുന്നു. തലേദിവസം സ്വര്‍ണവില പവന് 21,680 രൂപയായിരുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം 200 രൂപ കുറവില്‍  സ്വര്‍ണം പവന് 21,480

Read more
Facebook