കലാഭവന്‍ മണി പറഞ്ഞതോര്‍ത്ത് ആശാ ശരത്ത്

കലാഭവന്‍ മണിയുടെ സ്‌നേഹത്തെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തില്‍ നടത്തിവന്നിരുന്ന ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചും ആശാ ശരത്ത്. പാപനാശത്തിന്റെ പകല്‍ മുഴുവന്‍ നീളുന്ന ഷൂട്ടിംഗിന് ശേഷം എല്ലാ രാത്രികളിലും മണികിലുക്കം എന്ന പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായി അദ്ദേഹം പോകുമായിരുന്നു. അതേക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍

Read more
Facebook