മാപ്പിള രാമായണം വില്പനയില്‍ ശനിയാഴ്ച 1191 കര്‍ക്കടകം ഒന്ന് ആയതിനാല്‍ രാമായണത്തിന്‍റെ ബഹുസ്വരത ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വര പബ്ലിക്കേഷന്‍സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാപ്പിള രാമായണം പുസ്തകശാലകളില്‍ ലഭിക്കും. തപാലില്‍ ആവശ്യമുള്ളവര്‍ 10 രൂപ മണിയോര്‍ഡറോ രണ്ടുരൂപയുടെ

Read more
Facebook