ഗവ.പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റല്‍: ട്യൂഷന്‍ അധ്യാപക ഒഴിവ്

പെരുമ്പടപ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്‍റേയും പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്‍റേയും കീഴിലുള്ള മൂക്കുതല ഗവ.പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിലെ യു.പി, ഹൈസ്കൂള്‍ അന്തേവാസികള്‍ക്ക് 2016-17 അധ്യന വര്‍ഷത്തെ ട്യൂഷന്‍ എടുക്കുന്നതിനായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരായ റിട്ടയേഡ് ഹൈസ്കൂള്‍

Read more
Facebook