47 ദിവസത്തെ ട്രോളിങ് നിരോധം; കടലിലും കരയിലും ജാഗ്രത

47 ദിവസത്തെ ട്രോളിങ് നിരോധത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകള്‍ ഹാര്‍ബറുകളിലെത്തി. ചൊവ്വാഴ്ച അര്‍ധരാത്രിമുതലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ട്രോളിങ് നിരോധം ആരംഭിക്കുന്നത്. 3200ഫിഷിങ് ബോട്ടുകളില്‍ 2000 എണ്ണം കേരളത്തിലുള്ളതാണ്. ഇതില്‍ കൊച്ചി, മുനമ്പം, മുരുക്കുംപാടം മേഖലകളില്‍നിന്നുള്ള

Read more
Facebook